Avis: Evry-juks kan ha gitt feil i svenske nøkkeltall – E24

Original text too short.