Handelsbankens vd om coronakrisen: ”Många gissar – ingen vet” – Svenska Dagbladet

Intresset för bankernas kvartalsrapporter har inte varit så stort på flera år. Många coronadrabbade företag söker hjälp hos bankerna och de får därför tidigt ett grepp om krisens omfattning.

För bankerna riskerar krisen också innebära kreditförluster, när företag går i konkurs eller av andra anledningar inte kan betala av sina lån.