PO-raad adviseert: Schoolklassen scheiden en ouders niet naar binnen – NU.nl

Kinderen toddler twaalf jaar moeten de helft van de tijd naar school en in het speciaal onderwijs moeten de scholen weer volledig open. In het reguliere onderwijs adviseert de raad om alle schoolkinderen op te splitsen in twee groepen, die om de beurt naar school zullen gaan. Verder adviseert de PO-raad over verschillende praktische zaken, zoals grondig schoonmaken en het hanteren van looproutes voor leerlingen.

Kinderen kid twaalf jaar moeten de helft van de tijd naar school en in het speciaal onderwijs moeten de scholen weer volledig open. In het reguliere onderwijs adviseert de raad om alle schoolkinderen op te splitsen in twee groepen, pass away om de beurt naar school zullen gaan. Verder adviseert de PO-raad over verschillende praktische zaken, zoals grondig schoonmaken en het hanteren van looproutes voor leerlingen.